Sælvig

Sælvig

Færgesejlads gennem tiden

Sælvig Havn og færgesejladsen på samme er en helt fantastisk historie, om hvordan ting kan udvikle sig, hvis bare troen og viljen på et projekt er tilstede.

 

Efter Anden Vedenskrig lå Sælvig Broen nærmest hen som en bunke sten og en trækonstruktion som var ved at falde fuldstændig sammen. Som dreng lå jeg og kravlede rundt på resterne af broen og fiskede. Ind i mellem fik vi nogle enorme skæld ud af brofogeden for at gå ud på broen. Den var nemlig afspæret med skilte og pigtråd, da den simpelthen var livsfarlig at bevæge sig ud på. Nogle steder blev plankerne kun holdt sammen af resterne af skinnerne til de små trollier som kørte før krigen.

 

Der lå nogle enkelte joller og hyttefade, som lokale fiskere brugte, men det var også den eneste trafik der var.

 

I begyndelsen af 60serne begyndte der at ske noget igen. Louis B. Grau lavede en aftale med selskabet bag Sælvig Broen om at gøre den brugbar mod at han kunne flytte sin rute Hou - Mårup til Sælvig, så den nu kom til at hedde Hou - Sælvig.

 

Men folk var meget skeptiske over den nye rute. Når man tænker på hvilken "luxus" man var vant til med DSB på ruten Kolby Kaas - Århus mod hvad man fik på ruten Hou - Sælvig er det helt forståeligt. Samtidig var man bange for at Sælvig ruten ville tage passagerer fra DSB så de ville indstille deres sejlads.

 

Men lige så stille har trafikken på Sælvig udviklet sig. DSB indstillede sejladsen Kolby Kaas - Århus. Dette havde dog ikke den negative betydning som man frygtede. Sælvig - Hou var nu blevet en så stabil rute og med flere afgange dagligt, dog ikke til Århus men til Hou.

 

I takt med at trafikken øgedes blev Sælvig Havn, som den nu hed, udbygget, og færgerne større og større.

 

Når man tænker på færgernes udvikling fra den gang Øen sejlede i 60erne og jævnligt havde grundstødninger og til nu hvor Prinsesse Isabella sejler næsten så præcis at man kan stille sit ur efter dens afgange, kan man næsten blive helt rundt på gulvet. Det er trods alt kun 50 år siden Louis B. Grau begyndte at renovere Sælvig. I det sammenhæng skal man også lige tænke på at Øen havde plads til 10 personbiler samt var godkendt til 225 pasagerer, medens Prinsesse Isabella har plads til 160 biler og 600 pasagerer. Liggetiden i havnen er også helt anderledes. Ganskevist kan jeg ikke huske hvor lang tid man skulle bruge for at losse og laste Øen, men det har helt sikkert været længere end de 15 min. som bruges til at losse og laste Prinsesse Isabella.

 

Der kan siges mange gode ting om at Samsø Kommune tog initiativet og startede sit eget rederi. En af de rigtige positive ting er at Samsø fik arbejdspladser tilbage. Da Bornholmerfærgen overtog ruten med Kanhave blev alt det adminitrative på Samsø lukke ned og arbejdspladserne blev flyttet til Bornholm. De er nu tilbage på Samsø.

 

Men det mest positive er nok at samsingerne bakker op om denne rute, hvilket ikke mindst skyldes en ledelse og medarbejderstab som forstår at centrum er ikke rederiet, men kunderne som skal betjenes. Uden kunder ingen rederi.

 

I 2016 var der nogle privatpersoner der tog initiativ til at starte en hurtigrute fra Sælvig til Århus. Dette selskab fik navnet: Samsø Exspressen og skibet man købte til denne overfart fik navnet M/F Issehoved. Det kom der meget skriveri og snak ud af, men samtidig gav det også en masse reklame. Dette initiativ gik ikke helt efter planen. Der var passagerer men materiellet svarede ikkke helt til forventningerne og i efteråret 2016 indstilledes trafikken efter en del tekniske problemer.

 

Ruten blev forsøgt genoptaget med samme skib i 2018, men blev igen lukket ned i efteråret 2018 efter et større motorhaveri.

 

Folkene bag ruten lod sig ikke slå ud og der arbejdes viddere på at etablere ruten men med nyere/nyt material og en større opbakning bla. fra Samsø Kommune og Samsø rederi.

 

WEB-Master: Jens Ole Nielsen.

 

Andre WEB sider af samme:

Der må gerne linkes til denne side.