Billeder fra Sælvig Havn side 2

Sælvig

Færgesejlads gennem tiden

Billeder fra Sælvig Havn

 

Side 2

Billedet th. Vinteren 1941 - 1942 var en af de hårde vintre. Her er der isskruninger over bolværket på molen. Læg mærke til hvor mange kuttere der ligger langs molen.

Billedet tv. Dateret 1931 - 1940. Sælvig var tidligere an vigtig fragt havn og blev anløbet af mange fragtskibe. Det var især købmændene i Onsbjerg der benyttede sig af Sælvig. Her kan bla. nævnes Heegaard-Hansen som havde pakhuse ved Sælvig medens han selv boede i en stor villa i Onsbjerg. Læg mærke til at der nu er kommet "belægning" mellem skinnerne

Billedet tv. Sælvig Molen 1957. Den ligger bare og forfalder og bliver kun brugt til fortøjning af joller. Båden i forgrunden tilhørte Egon Olsen. Resterne af trollyskinnerne ligger stadig men er ubrugelige.