Billeder fra Sælvig side 3

Sælvig

Færgesejlads gennem tiden

Billeder fra Sælvig Havn

Side 3

Billedet th. Firmaet C. G. Jensen skulle udføre arbejde på havnen, men desværre skedte der et lille uheld. Billedet er i SFLS arkiv dateret 1980 men jeg mener det er tidligere.

Billedet tv. Fiskekutter fortøjet i Sælvig. Bag styrhuset ses den mole som skulle forhindre at anløbsstedet sandede til. Lige over styrhuset ses gavlen af et af Heegaards pakhuse. Her er nu Restaurant Perlen.

Til venstre herfor ses et andet af hans pakhuse medens den lange lave bygning længere til venstre er her hvor han opbevarede brædder, tømmer og andre byggemateriale.

Billedet tv. Billedet er dateret 1970-1975 og viser molen og broklappen. Der er stadig en bro man skal over for at komme ud til færgen. Man kan også se resterne af den mole som sammen med broen/gennemstrømningen skulle forhindre tilsanding af anløbsstedet.