Kilder

Sælvig

Færgesejlads gennem tiden

Kilder

Her er en oversigt over de kilder jeg har benyttet mig af. I stedet for at refferere til specifikke sider og afsnit i forskellige bøger har jeg valgt at sætte hele navnet på bøgerne. Og det er gjort ud fra at de bøger jeg har benyttet mig af er så informative og godt skrevet at jeg synes de fortjener at blive læst i deres helhed.

 

På samme måde med WEB steder. Her er der ganske vist under de enkelte skibe et link til den spicifikke side jeg har hentet informationerne fra, men også her er der så mange interessante ting og emner så jeg syne de fortjener at blive set i deres helhed.

 

Der er også private enkelt personer der har bidraget, men her kan jeg kun oplyse deres navne og vil man have mere information ad den vej må i selv kontakte dem.

 

Rækkefølgen de er nævnt i, er helt tilfældig.

 

Og samtidig skal der lyde en stor tak til alle for velvillighed og tålmodighed med mig.

 

Først personerne:

 

Helle Rasmussen og Ole Pedersen på Samsø Egnsarkiv.

 

John Jørgensen, Samsø Steen og Grus, det var hans Farfar der var den sidste havnefoged på Sælvig Havn.

 

Alle personerne på Slægts- og Lokalhistorisk Forening Samsø

 

Bent Hansen hvis farfar sejlede Århusbugten tynd for både Aarhusbugtens Dampskibsselskab og Aarhus Samsø Dampskibsselskab.

 

 

 

 

Følgende bøger har også været til en fantastisk hjælp og det kan varmt anbefales enten at købe dem eller låne dem på biblioteket.

 

Onsbjerghistorier, 2 bøger. Udgivet 2015. Forfatter Ole Pedersen.

 

Man sejler da til en ø. Færgefarten på Samsø gennem tiderne. (Ikke kun Sælvig) Udgivet 2015. Forfatter Poul Sørensen